O NAS

Fundacja Hemp Fukushima

Inspiracją do utworzenia fundacji były słowa słynnego japońskiego badacza wody – Masaru Emoto, który zalecał, aby siać konopie włókniste na całym obszarze prefektury Fukushima i w ten sposób oczyścić ten teren z radiacji po katastrofie w elektrowni Fukushima Dai-ichi.

Po prezentacjach naszych idei przed publicznością japońską w Tokio, doszliśmy do konkluzji, że najpierw trzeba wypróbować w Polsce sposoby przetwarzania konopi, a potem zainteresować wypracowanymi strategiami japońskich rolników z prefektury Fukushima. Ponieważ konopie siewne to obok lnu, tradycyjna polska uprawa postanowiliśmy najpierw rozwinąć uprawy w Polsce a potem przenieść nasze doświadczenia na grunt japoński i namówić do współpracy instytuty naukowe przy badaniach efektywności wykorzystania konopi.

Cele Fundacji:

Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska
Popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie edukacji związanej z ekologią i ochroną środowiska
Ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym tradycji lokalnych i specyfiki regionalnej oraz rozwój ochrony środowiska.
Inicjowanie, wspieranie, realizowanie i promowanie działań na rzecz partycypacji społecznej i obywatelskiej oraz aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
Wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi.
Inicjowanie i wspieranie międzynarodowych działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
Statut fundacji Hemp Fukushima (pełen statut w formacie PDF)

Kontakt

Email: info@hempfukushima.pl