O Nas

Fundacja Hemp Fukushima

Stronę prowadzi

Fundacja Hemp Fukushima

Inspiracją do utworzenia fundacji były słowa słynnego japońskiego badacza wody – Masaru Emoto, który zalecał, aby siać konopie włókniste na całym obszarze prefektury Fukushima i w ten sposób oczyścić ten teren z radiacji po katastrofie w elektrowni Fukushima Dai-ichi.

Po prezentacjach naszych idei przed publicznością japońską w Tokio, doszliśmy do konkluzji, że najpierw trzeba wypróbować w Polsce sposoby przetwarzania konopi, a potem zainteresować wypracowanymi strategiami japońskich rolników z prefektury Fukushima. Ponieważ konopie siewne to obok lnu, tradycyjna polska uprawa postanowiliśmy najpierw rozwinąć uprawy w Polsce a potem przenieść nasze doświadczenia na grunt japoński i namówić do współpracy instytuty naukowe przy badaniach efektywności wykorzystania konopi.

Hanna Monika Kazahari - fundator

Prezentacja idei Hemp Fukushima w Tokio w 2015 roku.

Cele Fundacji:

  1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska
  2. Popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie edukacji związanej z ekologią i ochroną środowiska
  3. Ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym tradycji lokalnych i specyfiki regionalnej oraz rozwój ochrony środowiska.
  4. Inicjowanie, wspieranie, realizowanie i promowanie działań na rzecz partycypacji społecznej i obywatelskiej oraz aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
  5. Wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi.
  6. Inicjowanie i wspieranie międzynarodowych działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Statut fundacji Hemp Fukushima   (pełen statut w formacie PDF)

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Fundacja Hemp Fukushima z siedzibą w Ząbkach przy ul. Okrzei 15, 05-091 Ząbki, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000744400, REGON 381103880, NIP 1251680292.

Kontakt

Email: info@hempfukushima.pl

Tel: 222197384

 

Działania fundacji Hemp Fukushima można wspierać poprzez darowizny na cele statutowe.

Dane do przelewu

FUNDACJA HEMP FUKUSHIMA, ul. Okrzei 15 05-091 Ząbki

konto bankowe PL04 1050 1025 1000 0090 8043 4633

w tytule przelewu wpisz: darowizna na cele statutowe pożytku publicznego

 

Polityka prywatności

Polityka plików cookies